mapa strony   |   kontakt   |

Przedmiot działania, cele i zadania

  1. Celem działania Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego jest podejmowanie medycznych czynności ratunkowych polegających na udzielaniu przez jednostki systemu świadczeń zdrowotnych w warunkach pozaszpitalnych w celu ratowania osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.
  2. Sądeckie Pogotowie Ratunkowe włączone w system Państwowego Ratownictwa Medycznego jest dysponentem jednostek systemu i udziela świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych każdej osobie znajdującej się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.
  3. Medyczne czynności ratunkowe wykonywane są przez jednostki systemu - zespoły ratownicze specjalistyczne i podstawowe, na świadczenie których została zawarta umowa z płatnikiem środków publicznych .
  4. Rodzaj i liczbę jednostek systemu określa Wojewoda Małopolski w „Wojewódzkim planie działania systemu na terenie województwa małopolskiego”.     
Regulamin organizacyjny
Uchwała Rady Społecznej oraz Zarządzenie Dyrektora SPR
Zmiana Nr 1 do Regulaminu.
Zmiana Nr 2 do Regulaminu
Zmiana Nr 3 do Regulaminu
Zmiana Nr 4 do Regulaminu
Zmiana Nr 5 do Regulaminu

Regulamin Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świedczeń Socjalnych 

URLOP SZKOLENIOWY:

1. Wzór wniosku dla ratowników medycznych.

2. Wzór wniosku dla pielęgniarek.

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Barbara Duszyńska
Dokument z dnia: 16.02.2024
Dokument oglądany razy: 3 301
Opublikował: Barbara Duszyńska
Publikacja dnia: 16.02.2024
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl