mapa strony   |   kontakt   |

Statut

Tekst jednolity Statutu wprowadzony Uchwałą Nr 55/VI/15 Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 27 marca 2015 r.

Statut SPZOZ Sądeckie Pogotowie Ratunkowe

Schemat organizacyjny SPZOZ Sądeckie Pogotowie Ratunkowe

Zmiany wprowadzone do Statutu SP ZOZ Sądeckie Pogotowie Ratukowe:

1. Uchwała Rady Powiatu Nowosądeckiego nr 175/XVIII/16 z dnia 16.09.2016r.

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Józef Zygmunt
Dokument z dnia: 11.05.2015
Dokument oglądany razy: 3 130
Opublikował: Barbara Duszyńska
Publikacja dnia: 04.11.2016
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl