Forma prawna

  1. Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

  2. Podmiotem tworzacym jest Powiat Nowosądecki jako jednostka samorządu terytorialnego.

  3. Wpis do rejestru podmiotów wykonujacych działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Małopolskiego : nr 000000006493
  4. wpis do KRS : nr 0000018281

Podpisał: Józef Zygmunt
Dokument z dnia: 28.06.2012
Dokument oglądany razy: 2 861
Opublikował: Barbara Duszyńska
Publikacja dnia: 28.12.2012
 
wydruk z dnia: 30.05.2024 // bip.spr.pl